Home

logoEl grup La Cantonada (1960-1975) va estar format pel propi Jordi Vilanova, el ceramista Jordi Aguadé, l’orfebre i joier Aureli Bisbe, l’arquitecte Jordi Bonet i el pintor Joan Vila-Grau. Li deu el nom al fet de què l’emblemàtica botiga-estudi de Vilanova, situada al carrer Freixa cantonada amb el carrer Ganduxer, va esdevenir la seu central del grup on tots els membres conversaven, debatien i s’organitzaven per dur a terme diferents activitats. Vilanova va exercir d’aglutinador, de motor del grup, coordinant-lo i cercant sempre projectes comuns i individuals en els quals hi poguessin participar tots els membres. L’obra del grup va gaudir d’una important difusió en tenir l’oportunitat d’exhibir a mostres de Paris, Nova York, Munich, Anglaterra i Països Nòrdics. Però va ser a l’espai del carrer Freixa-Ganduxer on el grup va muntar la seva primera exposició en comú l’any 1961, publicant d’aquesta manera el seu primer catàleg.

L’ideari de La Cantonada es basava en una actitud veritablement humanística. Els seus inicis van coincidir amb l’inici del desenvolupament del disseny industrial a Catalunya. Però aquest es basava en unes premisses diferents a les de La Cantonada en provocar l’enlluernament pel producte altament estandarditzat i produït en gran número. Contràriament, La Cantonada va optar per la creació d’objectes de petites sèries -més adaptats a necessitats específiques, amb més personalitat i menys tecnològics-.

Paral·lelament al disseny modern més oficial, el grup de La Cantonada va proposar una modernitat més austera i cauta que plantejava una simbiosi entre tècnica i qualitat artística en optar per unir dues vies: la nova indústria amb la via tradicional de la creació artesana. Tot això circumscrit a la tradició mediterrània del seu país. Amb el temps i amb exigües publicacions se li ha anat reconeixent a La Cantonada i a Jordi Vilanova la seva aportació al món dels objectes.

Leer en castellano | Read in English